خانه هوشمند سلام!

با طرح ریزی و کنترل زیرساخت های اصلی خانه از آزادی های خود لذت ببرید . باCOMEXIO  در حالی که در سفر هستید، باغچه خود را آبیاری کنید ، درها و پنجره ها را کنترل کنید و دما را در وضعیت مطلوب نگه دارید.

 

Hello Product

زمان بیشتر ، سرگرمی بیشتر

Why?

پرینتر ها را برای کاهش هزینه ها به آسانی خاموش کنید.

.و چنین است

آیا تجهیزات گرمایشی بی دلیل روشن هستند ؟

.فقط موبایلتان را نگاه کنید

عضویت در خبرنامه.Five tips for programming COMEXIO
...
16 times Power with the Universal Actuator
16 relay outputs for lights, shutters, control valves and more. Each relay is able to switch consumers with up to a consumption of 16 A. Of course, wi...
Do not forget: Light and Building from 13.3. - 18.3.
This year we are at the Light and Building back on the field again. At our stand you will experience not only the premiere of our latest innovations, ...
„Smart Home is modern. With COMEXIO I more than doubled my sales.“
Fritz Scherer, Elektrotechnik Scherer